Network Menu

SWEA Hawai’is historia

SWEA International grundades 1979 i Los Angeles av Agneta Nilsson.

Agneta kom till Hawai’i 1985 och efter en kort tid som underavdelning till Los Angeles var SWEA Hawai’i ett faktum.

I år har SWEA Hawai’i ett 20-tal medlemmar, som har varit trenden för de senaste åren. Hawai’i har inte, som många andra ställen, en ständig tillförsel av nya medlemmar, så vi blir mycket glada när vi får välkomna någon till vår avdelning.

Många av våra Sweor har under årens lopp varit mycket lojala och troget ställt upp för föreningen. Detta har varit en ovärderlig tillgång for oss, både vad gäller deras arbetsinsats och sponsring.

För inspiration och för att ta del av SWEA International skickar vi en representant till både internationella möten och regionsmöten. Vid nya möten i framtiden hoppas vi få uppslag till intressanta aktiviteter.

SWEA International har numera sju regioner, varav tre är Europa, Mellanöstern och Afrika, en region i Asien samt tre regioner i Nord- och Sydamerika (Västra, Mellersta och Östra).

SWEA Hawai’i tillhör tillsammans med San Diego, Orange County, Santa Barbara, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Seattle och Vancouver regionen Västra Amerika.